Audio bati abiadura Jaitsi Audacity programarekin

Ez al zaizue gertatzen audioetako abiadura oso azkarra dela? Audacity programarekin audioen abiadura jaitsi daiteke eta…